Wereldprojecten

In 2019 steunden we 384 projecten in 57 landen, aangemeld via Nederlandse particuliere initiatieven, lokale en nationale partners.

Wereldprojecten

In 2019 steunden we 384 projecten in 57 landen, aangemeld via Nederlandse particuliere initiatieven, lokale en nationale partners.